Úradná tabuľa ÚJD SR

3315-2021

č. konania: 3315-2021

č. rozhodnutia: 317/2021

účastník konania: JAVYS

dátum začiatku konania: 07.10.2021

dátum ukončenia konania: 23.11.2021

dátum aktualizácie: 26.11.2021

Prílohy:

3315-2021_SpravneKonanie_3315-2021_FoZ SpK0_01_3315_2021_JAVYS.pdf
3315-2021_UJDSR3315-2021_anonymizovane.pdf
3315-2021_Rozhodnutie_317_2021_rozhodnutie 317_2021 MSVP.pdf

Aktualizácia: 24.11.2022