Úradná tabuľa ÚJD SR

33-2021

č. konania: 33-2021

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 23.12.2020

dátum ukončenia konania: 19.02.2021

dátum aktualizácie: 19.10.2021

Prílohy:

33-2021_SpravneKonanie_33-2021_Zverejnenie spis 33-2021_Mo34.docx
33-2021_SPK 33-2021 žiadosť AN.pdf
33-2021_Rozhodnutie_33_2021_R033_2021_AN.pdf

Aktualizácia: 22.08.2023