Úradná tabuľa ÚJD SR

3239-2021

č. konania: 3239-2021

č. rozhodnutia: 299/2021

účastník konania: JAVYS

dátum začiatku konania: 30.09.2021

dátum ukončenia konania: 11.11.2021

dátum aktualizácie: 11.11.2021

Prílohy:

3239-2021_SpravneKonanie_3239-2021_Formulár o zverejnení SpK 3239-2021 rev. 03 zo dňa 12.11.2021.pdf
3239-2021_žiadosť JAVYS anonymizovaná.002.pdf
3239-2021_Návrh rozhodnutia č. 299_2021.pdf
3239-2021_Rozhodnutie_299_2021_R299_2021_DrMi podpisane.pdf

Aktualizácia: 24.11.2022