Úradná tabuľa ÚJD SR

3214-2023

č. konania: 3214-2023

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 05.09.2023

dátum aktualizácie: 12.09.2023

Prílohy:

3214-2023_SpravneKonanie_3214-2023_Zv. inf. - Spis č. 3214-2023_rev. 00 z 12.9.2023.pdf
3214-2023_SE_00082_010690_2023_UJD_4.9.2023_Anonymizov.pdf

Aktualizácia: 12.09.2023