Úradná tabuľa ÚJD SR

3211-2021

č. konania: 3211-2021

č. rozhodnutia: 368/2021

účastník konania: SE – J. Bohunice

dátum začiatku konania: 30.09.2021

dátum ukončenia konania: 21.12.2021

dátum aktualizácie: 21.12.2021

Prílohy:

3211-2021_SpravneKonanie_3211-2021_SpK_3211_2021rev 02 OZ EBO V2.pdf
3211-2021_Žiadost SE -OZ_ EBO New black_copy.pdf
3211-2021_Rozhodnutie_368_2021_R368_2021_BeJo_MaGa.pdf

Aktualizácia: 24.11.2022