Úradná tabuľa ÚJD SR

32-2021

č. konania: 32-2021

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 23.12.2020

dátum ukončenia konania: 12.03.2021

dátum aktualizácie: 19.10.2021

Prílohy:

32-2021_scan_SE_2020_064086 UJD 22.12.2020_anonymizovana.pdf
32-2021_Rozhodnutie_35_2021_R035_2021_podpisane.002.pdf

Aktualizácia: 24.11.2022