Úradná tabuľa ÚJD SR

3195-2021

č. konania: 3195-2021

č. rozhodnutia: 306/2021

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 24.09.2021

dátum ukončenia konania: 28.10.2021

dátum aktualizácie: 28.10.2021

Prílohy:

3195-2021_SpravneKonanie_3195-2021_Formulár SpK 3195-2021_rev.01.pdf
3195-2021_list_SE_2021_032457_PJ.002.pdf
3195-2021_Rozhodnutie_306_2021_R306_2021_StFr.pdf

Aktualizácia: 24.11.2022