Úradná tabuľa ÚJD SR

3175-2021

č. konania: 3175-2021

č. rozhodnutia: 309/2021

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 27.09.2021

dátum ukončenia konania: 22.10.2021

dátum aktualizácie: 21.10.2021

Prílohy:

3175-2021_SpravneKonanie_3175-2021_SPK 3175-2021 formulár_rev 01.pdf
3175-2021_Ziadost SE_ OZ EMO 09_2021 black_copy.pdf
3175-2021_Rozhodnutie_309_2021_R309_2021.pdf

Aktualizácia: 24.11.2022