Úradná tabuľa ÚJD SR

3126-2021

č. konania: 3126-2021

č. rozhodnutia: 388/2021

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 20.09.2021

dátum ukončenia konania: 05.01.2022

dátum aktualizácie: 10.01.2022

Prílohy:

3126-2021_SpravneKonanie_3126-2021_Formulár o zverejnení SpK01.pdf
3126-2021_Anonymizovaná žiadosť SE_2021_032037.pdf
3126-2021_Rozhodnutie_388_2021_R_388_2021_MaPa.pdf

Aktualizácia: 24.11.2022