Úradná tabuľa ÚJD SR

3124-2021

č. konania: 3124-2021

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 20.09.2021

dátum ukončenia konania: 26.11.2021

dátum aktualizácie: 12.01.2022

Prílohy:

3124-2021_SpravneKonanie_3124-2021_Zverejňovanie informácií - SpK rev 02 č. UJD SR 3124-2021.pdf
3124-2021_SE_2021_031728_Ga-anonymizovaná.pdf
3124-2021_Rozhodnutie_323_2021_R_323_2021_GrOt.pdf

Aktualizácia: 24.11.2022