Úradná tabuľa ÚJD SR

3103-2022

č. konania: 3103-2022

účastník konania: SE – J. Bohunice

dátum začiatku konania: 26.08.2022

dátum aktualizácie: 31.08.2022

Prílohy:

3103-2022_SpravneKonanie_3103-2022_Zverejňovanie informácií -SpK č. UJD SR 3103-2022 rev.00.pdf
3103-2022_Anonymizovaná žiadosť SE_2022_029449_Mc.pdf

Aktualizácia: 31.08.2022