Úradná tabuľa ÚJD SR

31-2021

č. konania: 31-2021

účastník konania: SE

dátum začiatku konania: 22.12.2020

dátum ukončenia konania: 08.03.2021

dátum aktualizácie: 19.10.2021

Prílohy:

31-2021_Rozhodnutie_60_2021_R060_2021_SeTi podpisane.002.pdf

Aktualizácia: 24.11.2022