Úradná tabuľa ÚJD SR

3077-2023

č. konania: 3077-2023

účastník konania: JAVYS

dátum začiatku konania: 18.08.2023

dátum aktualizácie: 22.08.2023

Prílohy:

3077-2023_SpravneKonanie_3077-2023_v01_z 22082023_Formulár o zverejnení SpK 3077_2023.pdf
3077-2023_Rozhodnutie_267_2023.pdf
3077-2023_žiadosť_ev.č. 6844_2023_spis ÚJD SR 3077_2023_anonymiz.pdf

Aktualizácia: 22.08.2023