Úradná tabuľa ÚJD SR

3065-2021

č. konania: 3065-2021

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 10.09.2021

dátum ukončenia konania: 24.11.2021

dátum aktualizácie: 29.11.2021

Prílohy:

3065-2021_SpravneKonanie_3065-2021_Zverejňovanie informácií - SpK rev 02 č. UJD SR 3065-2021.pdf
3065-2021_SE_2021_031032 UJD 09.09.2021-anonymizovaná.pdf
3065-2021_Rozhodnutie_322_2021_R322_2021_GrOt_MaGa podpisane.pdf

Aktualizácia: 24.11.2022