Úradná tabuľa ÚJD SR

3061-2023

č. konania: 3061-2023

účastník konania: JAVYS

dátum začiatku konania: 16.08.2023

dátum aktualizácie: 22.08.2023

Prílohy:

3061-2023_SpravneKonanie_3061-2023_Formulár_SpK_3061-2023_16_08_2023v00.pdf
3061-2023_Prerušovacie rozhodnutie č. 268_2023_22_08_2023.pdf
3061-2023_anonymizovaná žiadosť JAVYS 6749_2023.pdf

Aktualizácia: 22.08.2023