Úradná tabuľa ÚJD SR

3050-2023

č. konania: 3050-2023

účastník konania: JAVYS

dátum začiatku konania: 16.08.2023

dátum aktualizácie: 25.08.2023

Prílohy:

3050-2023_SpravneKonanie_3050-2023_Formulár_SpK_3050-2023_23_08_2023v00.pdf
3050-2023_anonymizovaná žiadosť JAVYS 6746_2023.pdf
3050-2023_Rozhodnutie č. 271_2023 o prerušení konania 23_08_2023.pdf

Aktualizácia: 25.08.2023