Úradná tabuľa ÚJD SR

3048-2021

č. konania: 3048-2021

účastník konania: VUJE

dátum začiatku konania: 09.09.2021

dátum ukončenia konania: 14.10.2021

dátum aktualizácie: 22.03.2022

Prílohy:

3048-2021_SpravneKonanie_3048-2021_SpK 3048_2021_ Zmeny_ VUJE rev02.pdf
3048-2021_Žiadosť - prievodný list black form copy.pdf
3048-2021_Rozhodnutie_290_2021_R290_2021_BeJo_MaGa spravop.pdf

Aktualizácia: 22.08.2023