Úradná tabuľa ÚJD SR

3046-2023

č. konania: 3046-2023

č. rozhodnutia: 310/2023

účastník konania: JAVYS

dátum začiatku konania: 15.08.2023

dátum aktualizácie: 28.09.2023

Prílohy:

3046-2023_SpravneKonanie_3046-2023_FoZ SpK0_01_3046_2023_JAVYS.pdf
3046-2023_Žiadosť_SpK0_00_3046_2023_JAVYS.pdf
3046-2023_Rozhodnutie_310_2023_R310_2023_PeKl_JuVa_JAVYS.pdf

Aktualizácia: 28.09.2023