Úradná tabuľa ÚJD SR

3015-2021

č. konania: 3015-2021

účastník konania: SE

dátum začiatku konania: 06.09.2021

dátum ukončenia konania: 21.12.2021

dátum aktualizácie: 22.12.2021

Prílohy:

3015-2021_SpravneKonanie_3015-2021_FoZ SpK_04_3015_2021_SE.pdf
3015-2021_ŽIadosť_3015_2021_SE.pdf
3015-2021_Podanie_SE_3389_2021.pdf
3015-2021_Rozhodnutie_305_2021_R305_2021_SzVi_SmIm podpisane.pdf

Aktualizácia: 24.11.2022