Úradná tabuľa ÚJD SR

3012-2022

č. konania: 3012-2022

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 15.08.2022

dátum aktualizácie: 26.09.2022

Prílohy:

3012-2022_SpravneKonanie_3012-2022_Zv. inf. - Spis č. 3012-2022_rev. 01 .pdf
3012-2022_R257_2022 - prerušenie SpK.pdf
3012-2022_SE_2022_027973_Ga_anonymizov.pdf

Aktualizácia: 26.09.2022