Úradná tabuľa ÚJD SR

2994-2022

č. konania: 2994-2022

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 05.08.2022

dátum aktualizácie: 22.08.2022

Prílohy:

2994-2022_SpravneKonanie_2994-2022_SpK ÚJD SR 2994-2022_rev.2.pdf
2994-2022_R_239_2022.pdf
2994-2022_L_6155_2022_KaPe.pdf
2994-2022_SpK ÚJD SR 2994-2022 - anonymizovaná žiadosť.pdf

Aktualizácia: 06.10.2022