Úradná tabuľa ÚJD SR

2994-2021

č. konania: 2994-2021

účastník konania: JAVYS

dátum začiatku konania: 03.09.2021

dátum ukončenia konania: 18.10.2021

dátum aktualizácie: 20.10.2021

Prílohy:

2994-2021_SpravneKonanie_2994-2021_FoZ SpK0_02_2994_2021_JAVYS.pdf
2994-2021_UJDSR2994-2021_anonymizovane.pdf
2994-2021_Rozhodnutie_271_2021_roz_271_2021_TSURAO.pdf

Aktualizácia: 24.11.2022