Úradná tabuľa ÚJD SR

2992-2021

č. konania: 2992-2021

účastník konania: JAVYS

dátum začiatku konania: 03.09.2021

dátum ukončenia konania: 09.10.2021

dátum aktualizácie: 20.10.2021

Prílohy:

2992-2021_SpravneKonanie_2992-2021_FoZ SpK0_02_2992_2021_JAVYS rev 2.pdf
2992-2021_Anonymizovaná žiadosť k SpK 2992-2021.pdf
2992-2021_Rozhodnutie_273_2021_Roz273_2021 IS RAO.pdf

Aktualizácia: 22.08.2023