Úradná tabuľa ÚJD SR

2975-2021

č. konania: 2975-2021

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 31.08.2021

dátum ukončenia konania: 12.11.2021

dátum aktualizácie: 15.11.2021

Prílohy:

2975-2021_SpravneKonanie_2975-2021_Zverejňovanie informácií - SpK rev 02 č. UJD SR 2975-2021.pdf
2975-2021_SE_2021_029726-anonymizovaná.pdf
2975-2021_SE_2021_035169 UJD 15.10.2021-anonymizovaná.pdf
2975-2021_Rozhodnutie_307_2021_R307_2021_GrOt_MaGa podpisane.pdf

Aktualizácia: 22.08.2023