Úradná tabuľa ÚJD SR

2974-2023

č. konania: 2974-2023

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 04.08.2023

dátum aktualizácie: 08.09.2023

Prílohy:

2974-2023_SpravneKonanie_2974-2023_Formulár o zverejnení SpK 2974 rev. 01.pdf
2974-2023_Rozhodnutie_285_2023.pdf
2974-2023_Anonymizovaná žiadosť SE_00082_009595_2023.pdf

Aktualizácia: 08.09.2023