Úradná tabuľa ÚJD SR

2941-2022

č. konania: 2941-2022

účastník konania: JAVYS

dátum začiatku konania: 04.08.2022

dátum aktualizácie: 12.08.2022

Prílohy:

2941-2022_SpravneKonanie_2941-2022_Zverejňovanie informácií o SpK_2941-2022 rev.00 zo dňa 12.08.2022.pdf
2941-2022_Anonymizovaná žiadosť k SpK2941-2022.pdf

Aktualizácia: 12.08.2022