Úradná tabuľa ÚJD SR

2927-2024

č. konania: 2927-2024

č. rozhodnutia: 322/2024

účastník konania: SE

dátum začiatku konania: 27.06.2024

dátum aktualizácie: 11.07.2024

Prílohy:

2927-2024_SpravneKonanie_2927-2024_Formulár o zverejnení SpK1.pdf
2927-2024_20240710103312 necitlive.pdf
2927-2024_Rozhodnutie_322_2024_322_necitlivé.pdf

Aktualizácia: 11.07.2024