Úradná tabuľa ÚJD SR

2924-2022

č. konania: 2924-2022

účastník konania: JAVYS

dátum začiatku konania: 05.08.2022

dátum aktualizácie: 05.08.2022

Prílohy:

2924-2022_SpravneKonanie_2924-2022_v00_z 05082022_Formulár o zverejnení SpK_ver11jan2022.pdf
2924-2022_anonymizovaný záznam_evc5901_2022 z 03082022.pdf

Aktualizácia: 05.08.2022