Úradná tabuľa ÚJD SR

2924-2022

č. konania: 2924-2022

č. rozhodnutia: 241/2022

účastník konania: JAVYS

dátum začiatku konania: 05.08.2022

dátum ukončenia konania: 14.10.2022

dátum aktualizácie: 28.10.2022

Prílohy:

2924-2022_SpravneKonanie_2924-2022_v03_z 28102022_Formulár o ukončení SpK 2924_2022_ver11jan2022.pdf
2924-2022_Záznam ukončenia SK.pdf
2924-2022_anonymizovaný záznam_evc5901_2022 z 03082022.pdf
2924-2022_Rozhodnutie_241_2022_R 241_2022 z 28092022_anonym.pdf

Aktualizácia: 24.11.2022