Úradná tabuľa ÚJD SR

2914-2021

č. konania: 2914-2021

účastník konania: JAVYS

dátum začiatku konania: 23.08.2021

dátum ukončenia konania: 13.11.2021

dátum aktualizácie: 15.11.2021

Prílohy:

2914-2021_SpravneKonanie_2914-2021_Formulár o zverejnení SpK 2914-2021 rev. 03 zo dňa 15.11.2021.pdf
2914-2021_žiadosť JAVYS anonymizovaná.pdf
2914-2021_Návrh rozhodnutia č. 298_2021.pdf
2914-2021_Rozhodnutie_298_2021_R298_2021_DrMi_MaGa podpisane.pdf

Aktualizácia: 22.08.2023