Úradná tabuľa ÚJD SR

2891-2021

č. konania: 2891-2021

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 19.08.2021

dátum ukončenia konania: 28.12.2021

dátum aktualizácie: 10.01.2022

Prílohy:

2891-2021_SpravneKonanie_2891-2021_Zverejňovanie informácií - SpK č. UJD SR 2891-2021_V1Jan2022.pdf
2891-2021_Anonymizovaná žiadosť SE2021028658Ga.pdf
2891-2021_Rozhodnutie_374_2021_R_374_2021_MaPa.pdf

Aktualizácia: 24.11.2022