Úradná tabuľa ÚJD SR

2885-2022

č. konania: 2885-2022

účastník konania: SE

dátum začiatku konania: 01.08.2022

dátum aktualizácie: 02.08.2022

Prílohy:

2885-2022_SpravneKonanie_2885-2022_Formulár o zverejnení SpK akt. 00 Aug 2022.pdf
2885-2022_Anonymizovaná žiadosť stavebníka SE2022026268PJ.pdf

Aktualizácia: 02.08.2022