Úradná tabuľa ÚJD SR

2868-2021

č. konania: 2868-2021

účastník konania: VUJE

dátum začiatku konania: 16.08.2021

dátum ukončenia konania: 18.11.2021

dátum aktualizácie: 18.11.2021

Prílohy:

2868-2021_SpravneKonanie_2868-2021_FoZ SpK_03_2868_2021_VUJE.pdf
2868-2021_Žiadosť_VUJE_2868_2021.pdf
2868-2021_Rozhodnutie_296_2021_R296_2021_SzVi_SmIm podpisane.pdf

Aktualizácia: 24.11.2022