Úradná tabuľa ÚJD SR

2867-2021

č. konania: 2867-2021

účastník konania: VUJE

dátum začiatku konania: 16.08.2021

dátum ukončenia konania: 08.11.2021

dátum aktualizácie: 09.11.2021

Prílohy:

2867-2021_SpravneKonanie_2867-2021_FoZ SpK_03_2867_2021_VUJE.pdf
2867-2021_Žiadosť_VUJE_2867_2021.pdf
2867-2021_Rozhodnutie_295_2021_R295_2021_SzVi_SmIm podpisane.pdf

Aktualizácia: 24.11.2022