Úradná tabuľa ÚJD SR

2866-2021

č. konania: 2866-2021

účastník konania: VUJE

dátum začiatku konania: 16.08.2021

dátum ukončenia konania: 08.11.2021

dátum aktualizácie: 10.11.2021

Prílohy:

2866-2021_SpravneKonanie_2866-2021_FoZ SpK0_03_2866_2021_VUJE.pdf
2866-2021_Žiadosť_VUJE_2866_2021.pdf
2866-2021_Rozhodnutie_294_2021_R294_2021_SzVi_SmIm podpisane.pdf

Aktualizácia: 24.11.2022