Úradná tabuľa ÚJD SR

2846-2023

č. konania: 2846-2023

č. rozhodnutia: 284/2023

účastník konania: JAVYS

dátum začiatku konania: 24.07.2023

dátum aktualizácie: 20.09.2023

Prílohy:

2846-2023_SpravneKonanie_2846-2023_Zverejňovanie informácií o SpK_2846-2023_rev. 01 zo dňa 20.09.2023.pdf
2846-2023_Anonymizovaná žiadosť k SpK 2846-2023.pdf
2846-2023_Rozhodnutie_284_2023_284.pdf

Aktualizácia: 20.09.2023