Úradná tabuľa ÚJD SR

2835-2021

č. konania: 2835-2021

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 12.08.2021

dátum ukončenia konania: 22.10.2021

dátum aktualizácie: 26.10.2021

Prílohy:

2835-2021_SpravneKonanie_2835-2021_Zverejňovanie inf. UJD SR 2835 - 2021 rev. 03.pdf
2835-2021_SE_2021_028057 UJD 11.08.2021 - anonymizovaná žiadosť.PDF
2835-2021_Rozhodnutie_297_2021_R 297_2021_TN_final.pdf

Aktualizácia: 24.11.2022