Úradná tabuľa ÚJD SR

2818-2024

č. konania: 2818-2024

účastník konania: SE

dátum začiatku konania: 18.06.2024

dátum aktualizácie: 09.07.2024

Prílohy:

2818-2024_SpravneKonanie_2818-2024_Formulár o zverejnení SpK 2818.pdf
2818-2024_Rozhodnutie_291_2024 o prerušení SpK 2818 - právoplatné anonym.pdf
2818-2024_Anonym SE_00928_008204_2024_Ga.pdf

Aktualizácia: 09.07.2024