Úradná tabuľa ÚJD SR

2811-2022

č. konania: 2811-2022

č. rozhodnutia: 328/2022

účastník konania: JAVYS

dátum začiatku konania: 20.07.2022

dátum aktualizácie: 06.12.2022

Prílohy:

2811-2022_SpravneKonanie_2811-2022_Formulár rev. 03.pdf
2811-2022_Žiadosť JAVYS o zmenu v užívaní stavby SpK 2811-2022.pdf
2811-2022_Záznam k L_9180_2022.pdf
2811-2022_Rozhodnutie_328_2022_Rozhodnutie 328_2022.pdf

Aktualizácia: 06.12.2022