Úradná tabuľa ÚJD SR

2811-2022

č. konania: 2811-2022

účastník konania: JAVYS

dátum začiatku konania: 20.07.2022

dátum aktualizácie: 01.08.2022

Prílohy:

2811-2022_SpravneKonanie_2811-2022_Formulár rev. 00.pdf
2811-2022_Záznam k spisu 2811-2022.pdf
2811-2022_Podklady_VV_5767_2022.pdf
2811-2022_Žiadosť JAVYS o zmenu v užívaní stavby SpK 2811-2022.pdf

Aktualizácia: 01.08.2022