Úradná tabuľa ÚJD SR

2787-2022

č. konania: 2787-2022

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 18.07.2022

dátum aktualizácie: 25.07.2022

Prílohy:

2787-2022_SpravneKonanie_2787-2022_Formulár o zverejnen SpK 2787-2022aktual.00.pdf
2787-2022_Žiadosť PB anonym.pdf
2787-2022_Podklady_VV_5611_2022.pdf
2787-2022_Záznam 5611-2022.pdf

Aktualizácia: 27.07.2022