Úradná tabuľa ÚJD SR

2778-2021

č. konania: 2778-2021

účastník konania: VUJE

dátum začiatku konania: 10.08.2021

dátum ukončenia konania: 08.10.2021

dátum aktualizácie: 22.12.2021

Prílohy:

2778-2021_SpravneKonanie_2778-2021_FoZ SpK0_01_2778_2021_VUJE.pdf
2778-2021_Žiadosť_VUJE_2778_2021.pdf
2778-2021_Rozhodnutie_276_2021_R276_2021_SzVi_HaLa podpisane.pdf

Aktualizácia: 22.08.2023