Úradná tabuľa ÚJD SR

2776-2022

č. konania: 2776-2022

účastník konania: SE

dátum začiatku konania: 15.07.2022

dátum aktualizácie: 03.08.2022

Prílohy:

2776-2022_SpravneKonanie_2776-2022_Formulár o zverejnení SpK 2776 rev. 00.pdf
2776-2022_R204_2022_JaBr.002.pdf
2776-2022_Anonymizovaná žiadosť SE_2022_024786_Ga.pdf

Aktualizácia: 03.08.2022