Úradná tabuľa ÚJD SR

2770-2021

č. konania: 2770-2021

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 09.08.2021

dátum ukončenia konania: 08.01.2022

dátum aktualizácie: 05.01.2022

Prílohy:

2770-2021_SpravneKonanie_2770-2021_Zverejňovanie ukončenia_SpK č. UJD SR 2770-2021rev04docx.pdf
2770-2021_Anonymizovaná žiadosť_SE_2021_027209_Ga.pdf
2770-2021_R255_2021_UhMa_MaGa podpisane.pdf
2770-2021_Rozhodnutie_355_2021_Anonymizované Rozhodnutie_355_2021_ SpK č. UJD SR 2770-2021.002.002.pdf

Aktualizácia: 22.08.2023