Úradná tabuľa ÚJD SR

276-2021

č. konania: 276-2021

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 12.12.2016

dátum aktualizácie: 18.10.2021

Prílohy:

276-2021_SpravneKonanie_276-2021_Zverejňovanie informácií 3MO34_rev05.002.pdf
276-2021_2016_12_12-Ziadost_MO34.002.002.002.pdf
276-2021_Oznámenie o postúpení spisu na rozklad.002.pdf
276-2021_Rozhodnutie_156_2021_R156_2021_SmIm_anonymizované.002.PDF

Aktualizácia: 24.11.2022


Kompletné informácie k správnemu konaniu sú chronologicky uvedené na tomto linku.