Úradná tabuľa ÚJD SR

2752-2021

č. konania: 2752-2021

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 05.08.2021

dátum ukončenia konania: 22.10.2021

dátum aktualizácie: 25.10.2021

Prílohy:

2752-2021_SpravneKonanie_2752-2021_Formulár o zverejnení SpKrev4.pdf
2752-2021_žiadosť SE.pdf
2752-2021_Rozhodnutie_275_2021_R275_2021_HaLa.pdf

Aktualizácia: 24.11.2022