Úradná tabuľa ÚJD SR

2739-2023

č. konania: 2739-2023

účastník konania: JAVYS

dátum začiatku konania: 10.07.2023

dátum aktualizácie: 10.08.2023

Prílohy:

2739-2023_SpravneKonanie_2739-2023_Formulár o zverejnení SpK_ver11jan2022 rev. 01 z 10.8.2023 - UJD SR 2739-2023.pdf
2739-2023_L_6598_2023_UJD SR 2739_2023.pdf
2739-2023_L_5642_2023_320.pdf
2739-2023_žiad. 2023_05060_2200.pdf

Aktualizácia: 22.08.2023