Úradná tabuľa ÚJD SR

2727-2021

č. konania: 2727-2021

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 02.08.2021

dátum ukončenia konania: 09.10.2021

dátum aktualizácie: 21.10.2021

Prílohy:

2727-2021_SpravneKonanie_2727-2021_Zverejňovanie informácií - SpK rev 02 č. UJD SR 2727-2021.pdf
2727-2021_SE_2021_029603_PJ - anonymizavaná.pdf
2727-2021_SE_2021_026526_Ga-anonymizovaná.pdf
2727-2021_Rozhodnutie_284_2021_R284_2021_GrOt.pdf

Aktualizácia: 22.08.2023