Úradná tabuľa ÚJD SR

2726-2021

č. konania: 2726-2021

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 02.08.2021

dátum ukončenia konania: 25.08.2021

dátum aktualizácie: 14.10.2021

Prílohy:

2726-2021_SpravneKonanie_2726-2021_Zverejňovanie ukončenia SpK č. UJD SR 2726-2021_rev02.002.pdf
2726-2021_Kópia žiadosti.pdf
2726-2021_Rozhodnutie_249_2021_R249_2021_UhMa_OnEv podpisane.002.pdf

Aktualizácia: 22.08.2023