Úradná tabuľa ÚJD SR

2702-2023

č. konania: 2702-2023

č. rozhodnutia: 246/2023

účastník konania: JAVYS

dátum začiatku konania: 04.07.2023

dátum ukončenia konania: 08.08.2023

dátum aktualizácie: 11.08.2023

Prílohy:

2702-2023_SpravneKonanie_2702-2023_Zverejňovanie informácií o SpK_2702-2023_rev. 02 zo dňa 11.08.2023.pdf
2702-2023_Anonymizovaná žiadosť k SpK 2702-2023.pdf
2702-2023_Rozhodnutie_246_2023_246.pdf

Aktualizácia: 22.08.2023