Úradná tabuľa ÚJD SR

2662-2023

č. konania: 2662-2023

č. rozhodnutia: 213/2023

účastník konania: SAM

dátum začiatku konania: 29.06.2023

dátum ukončenia konania: 27.07.2023

dátum aktualizácie: 02.08.2023

Prílohy:

2662-2023_SpravneKonanie_2662-2023_2662-2023_Spravne_konanie_2662-2023_FoZ_SpK rev.02.pdf
2662-2023_2662-2023_Žiadosť.pdf
2662-2023_Rozhodnutie_213_2023_2662-2023_Rozhodnutie_Rozhodnutie _213_2023.pdf

Aktualizácia: 22.08.2023