Úradná tabuľa ÚJD SR

2626-2021

č. konania: 2626-2021

účastník konania: JAVYS

dátum začiatku konania: 20.07.2021

dátum ukončenia konania: 14.10.2021

dátum aktualizácie: 16.02.2023

Prílohy:

2626-2021_SpravneKonanie_2626-2021_Formulár SpK 2626-2021 rev. 04 ukončenie konania.pdf
2626-2021_Žiadosť k spisu č. 2626-2021.pdf
2626-2021_Oznámenie o začatí konania na zmenu termínu odstránenia stavby.pdf
2626-2021_Rozhodnutie_264_2021_Rozhodnutie 264_2021 anonymizované.pdf

Aktualizácia: 16.02.2023